Integritetspolicy

Information jag samlar in:

 • Namn
 • E-postadress

 

För tävlande:

 

 • Personnummer
 • Nationalitet
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Studier (år, plats , diplom)
 • Utmärkelser och tävlingspriser (år, plats, tävlingsnamn)
 • Solouppträdande, kammarmusik-konsert, solo med orkester (plats, år)
 • Orkestererfarenhet (plats, tid, typ) 
 • Exempel på orkester du jobbat med
 •  Korrespondens vid e-post/kontaktformulär 

Varför jag samlar in informationen

 • Underlätta i kommunikationen med dig
 • Jag behöver veta vilken professionell profil Du har som vill delta tävlingen

Hur jag använder informationen

Jag använder dina kontaktuppgifter för att jag ska kunna kontakta dig, eller svara på frågor. Jag kommer även att använda information till festivalens broschyrer.

Rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vi behandlar personuppgifter om dig. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke samt begär att de ska raderas och ingen annan rättslig grund finns för behandlingen av dem.

 

För att få tillgång till de personuppgifter vi har på dig eller om du vill återkalla ditt samtycke samt begär att de ska raderas, kan du enklast göra så via epost: info@pratteharpfestival.se

Vem delar jag din information med

Med Festivalens sekretarare, Eva Skogman eva.skogman@icloud.com

 

 

Integritetspolicy

Information jag samlar in:

 • Namn
 • E-postadress

 

För tävlande:

 

 • Personnummer
 • Nationalitet
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Studier (år, plats , diplom)
 • Utmärkelser och tävlingspriser (år, plats, tävlingsnamn)
 • Solouppträdande, kammarmusik-konsert, solo med orkester (plats, år)
 • Orkestererfarenhet (plats, tid, typ) 
 • Exempel på orkester du jobbat med
 •  Korrespondens vid e-post/kontaktformulär 

Varför jag samlar in informationen

 • Underlätta i kommunikationen med dig
 • Jag behöver veta vilken professionell profil Du har som vill delta tävlingen

Hur jag använder informationen

Jag använder dina kontaktuppgifter för att jag ska kunna kontakta dig, eller svara på frågor. Jag kommer även att använda information till festivalens broschyrer.

Rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vi behandlar personuppgifter om dig. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

 

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller att ofullständiga personuppgifter kompletteras.

 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke samt begär att de ska raderas och ingen annan rättslig grund finns för behandlingen av dem.

 

För att få tillgång till de personuppgifter vi har på dig eller om du vill återkalla ditt samtycke samt begär att de ska raderas, kan du enklast göra så via epost: info@pratteharpfestival.se

Vem delar jag din information med

Med Festivalens sekretarare, Eva Skogman eva.skogman@icloud.com